Liên kết Google+, Facebook, Twitter với nhau

Publish Sync for Google, Facebook, ChromeHôm nọ trên Google+ của mình, tôi có nói nếu như Google+ tích hợp thêm việc kết nối Twitter, Facebook thì có lẽ sẽ thu hút được nhiều người dùng hơn. Bởi vì cùng với sự chạy đua và phát triển của các mạng xã hội, người dùng phải tham gia quá nhiều mạng xã hội. Do đó nếu có chức năng có thể tích hợp được các mạng xã hội này với nhau sẽ tiết kiệm được thời gian nhiều hơn cho người dùng.

Và như vậy là ngày hôm qua, trên SearchEngineLand.com đã có thông báo về việc Google mới ra một extension mới cho Google Chrome giúp cho bạn có thể kết nối tài khoản Google+ của mình với Twitter, Facebook và ngược lại. Ngoài ra sau khi cài extension này vào, bạn còn có thể kết nối với nhiều mạng xã hội khác chứ không phải chỉ 2 mạng xã hội trên.

Để có thể cái đặt extension này bạn dùng Google Chrome rồi vào đường dẫn sau để cài đặt:

Publish sync for google+ & facebook (Green Edition)

* Update 08/11/2013: Sau này Publish sync được đổi tên thành SocialBa!

Sau khi cài đặt extension này xong, bạn có thể cấu hình kết nối các mạng xã hội này với nhau. Khi đó bạn chỉ viết post một chỗ và thông tin post của bạn sẽ được gửi đi các nơi khác, cụ thể là các mạng xã hội sau:

  • Google+
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Digg
  • Plurk
  • Sina

Dưới đây là một vài hình ảnh mô tả về sự liên kết này:

Setting Publish Sync

Sau khi cài đặt xong entension, trên Google+ của bạn ở kế bên tên hiển thị của bạn sẽ xuất hiện thêm biểu tượng hình cái cây, bạn có thể bấm vào đấy để thực hiện việc liên kết và đồng bộ các thông tin cập nhật.

Sau đây là những tính năng liên kết khi cập nhật trên Google+, Facebook, Twitter:

Google+ to Facebook, Twitter

Gửi cập nhật của bạn trên Google+ và liên kết với Facebook, Twitter

Facebook to Google Plus

Gửi cập nhật status trên Facebook và liên kết đến Google+

Twitter Publish Sync

Liên kết từ Twitter qua Facebook & Google+

Đây là một công cụ hữu ích của Google Chrome mà Google vừa có thể thu hút người dùng dùng Google+ và trình duyệt web Google Chrome.

  1. Link đó không vào được nữa anh ơi.

  2. À, cái này không nên dùng nữa, sau một thời gian dùng thấy Google remove khỏi Web Store. Và mình phát hiện ra tác giả là người Trung Quốc. Có thể plugin này được tạo ra để thu thập thông tin người dùng nên bị Google Remove.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>