Hình ảnh mô tả về mạng xã hội Google+

Hôm nay trên stream của tôi, Gabriel Vasile có chia sẽ một tấm hình mô tả hầu hết về mạng xã hội Google+ thấy cũng hay hay nên post lên đây chia sẽ cùng các bạn. Đây cũng đồng thời giúp bạn hiểu được cách sử dụng Google+ tốt hơn.

Mô tả về Google+

  1. Ngày trước hồi mới ra G+, mình có xem một tấm cụ thể và đẹp hơn tấm này nhiều.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>