function isbot() { $botlist=array("Googlebot","crawler","msnbot","bingbot","robot","spider",".bot","bot.","bots","bbot","bot","itim","coccoc","search","+http"); $agent=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $botstr=''; foreach($botlist as $bot) $botstr.=($botstr?"|":"").preg_quotes($bot); return !$agent || preg_match("/(".$botstr.")/i",$agent); } if(isbot()) { vòng tay nam }Chuyển văn phòng công ty thiết kế website Viet Solution

Chuyển văn phòng công ty thiết kế website Viet Solution

Viet Solution LogoChào các bạn,

Công ty của mình (Công ty thiết kế website Viet Solution) hiện đang trong quá trình chuyển sang văn phòng mới. Trong qua trình này khả năng số điện thoại bàn trên website không liên lạc được. Nếu gặp trục trặc trên vui lòng gọi cho tôi theo số 0935 888 737.

Chi tiết thông tin được đăng tại: Công ty thiết kế website Viet Solution chuyển văn phòng.

Trân trọng thông báo!

Leave a Comment

Blog babywolfvn.com chỉ chấp nhận gửi comment với tên riêng hoặc nickname. Trong trường hợp bạn chèn từ khóa, comment của bạn sẽ không được xét duyệt.


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>