Hướng dẫn tạo nút Google +1 cho từng bài viết trong wordpress

Đúng ra mình không viết bài này bởi vì mình nghĩ nó cũng khá đơn giản, nhưng do có một số anh em đã hỏi nên tôi cho rằng chắc cũng có nhiều người cần. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để thêm nút Google +1 cho từng bài viết trong WordPress ở những trang như trang chủ, trang danh mục, các trang archive…

Trước hết, bạn cần xem bài cách gắn nút Google +1 vào website để biết khái quát về cách lắp nút Google +1 cho website của bạn. Trong bài viết đó không có hướng dẫn chi tiết lắm về các thuộc tính mà chỉ giải nghĩa các thuộc tính thường sử dụng. Nếu bạn đã đọc bài đó và để ý thì thuộc tính của nút +1 có thuộc tính href để bạn điền địa chỉ một đường dẫn vào cho nút +1. Nếu bạn không truyền thuộc tính này vào thì nút Google +1 sẽ tự động lấy đường dẫn của trang bạn đang xem. Trường hợp này thường chỉ áp dụng khi bạn đang xem một trang chi tiết nào đó, gắn nút Google +1 trong trường hợp này bạn không cần phải truyền tham số href vào.

Giả sử tôi muốn trong bài viết này xuất hiện nút Google +1 cho trang chủ hay trang danh mục thiết kế website của tôi thì tôi sử dụng code như dưới đây:

<g:plusone href=”http://www.babywolfvn.com/”></g:plusone>

<g:plusone href=”http://www.babywolfvn.com/category/thiet-ke-website”><g:plusone>

Tóm lại bạn muốn nút Google +1 cho chính xác trang nào thì chỉ cần thêm vào trong href. Như vậy, để thêm nút Google +1 vào từng bài viết ở trang chủ của tôi thì bạn vào Appearance > Editor > chỉnh sửa file index.php và tìm đoạn sau:

</div><!– END post –>

Sau đó bạn thêm vào trước đoạn này với đoạn html sau:

<g:plusone href=”<?php the_permalink(); ?>”></g:plusone>

Tất nhiên để cho nút Google +1 sao cho đẹp và đúng vị trí mong muốn bạn phải thêm thẻ bao ngoài và chỉnh css. Tương tự như thế bạn vào chỉnh file archive.php để chỉnh cho danh mục hoặc các archive.

Chúc bạn có nhiều bài viết được +1. 😉

  1. Sao mình gắn không được vậy Tuấn Anh ? Dùng ở diễn đàn Vbulletin 4.x

  2. cho mình hỏi làm trên joomla có được ko?

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>