Youtube thêm tính năng riêng dành cho các giảng viên?

Mới đây, theo thông tin tôi đọc được trên mạng thì Youtube đã thêm phần video hỗ trợ riêng cho các giảng viên. Từ nay, các giảng viên sẽ dễ dàng có thể cập nhật các bài giảng video của mình thông qua Youtube.

Để biết được hướng dẫn cụ thể hơn về thông tin và các tính năng này, bạn có thể truy cập tại địa chỉ: http://www.youtube.com/teachers.

Với các tính năng mới này, các giáo viên có thể hỗ trợ được sinh viên nhiều hơn thông qua các Video. Ngoài ra, các giáo viên còn có thể tham gia vào cộng đồng các giáo viên để cùng chia sẽ các kinh nghiệm và ý tưởng việc giảng dạy của mình thông qua Youtube.

Tuy nhiên theo như mình đã dạo qua một vòng và xem xét thì có vẻ như các tính năng này cũng chẳng có gì mới so với bình thường. Có chăng trang web trên cũng chỉ là một trang hướng dẫn và khuyến khích các giảng viên dùng Youtube để giảng dạy hiệu quả hơn.

Mặc dù vậy, với ý tưởng này tôi tin rằng trong tương lai không xa, khả năng Youtube cũng sẽ phát triển thêm một số tính năng nào đó dành cho các tài khoản giáo viên thực thụ nếu điều này được cộng đồng đông đảo ủng hộ.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>