BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Thuyết Âm Dương Ngũ hành

Sách Minh triết Việt trong văn minh Đông phương

Đây là quyển sách được tái bản lần thứ nhất vào 09/2019 NXB Hồng Đức của tác giả Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh, tên thật là Nguyễn Vũ Diệu. Ở lần tái bản này, tác giả bổ sung thêm nhiều tư liệu và hình ảnh nên sách có độ dày gần gấp đôi so với lần xuất bản thứ I bởi NXB Tri Thức, được tài trợ bởi Công ty DTT.

Quyển sách nhằm mục đích làm sáng tỏ cội nguồn dân tộc Việt qua những phân tích từ di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam và kết hợp những tư liệu di sản liên quan khác trên thế giới. Từ đó minh chứng cho Việt sử 5.000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương Tử. Đồng thời, chứng minh dân tộc Việt chính là chủ nhân đích thực của Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Đây cũng là quyển sách làm tiền đề cho các quyển sách sắp ra đời của ông dự kiến trong năm 2020.

Xem tiếp