BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Google Webmaster Tools: thêm phần đo lường và thống kê Google +1

Ngày hôm qua, cùng với việc thay đổi giao diện trên trang kết quả tìm kiếm của Google, tôi login vào trang Google Webmaster Tools và thấy rằng trong đó cũng có sự thay đổi.

Nếu các bạn làm webmaster và có thường xuyên sử dụng công cụ này của Google chắc cũng nhìn thấy dãy menu bên trái xuất hiện thêm phần +1 Metrics (Số liệu của +1), và trong đó bao gồm các phần:

  1. Search impact - Ảnh hưởng lên tìm kiếm: Thống kê những ảnh hưởng của Google +1 lên kết quả tìm kiếm và tỉ lệ người dùng click vào (CTR) trang web của bạn so với việc người dùng click vào nút Google +1.

  2. Activity - Hoạt động: Thống kê lượng +1 đối với các đường dẫn trong site của bạn từ chính website của bạn hay từ website khác.

  3. Audience - Khán giả: Thống kê số người đã bấm vào nút +1 đối với các trang trên website của mình.


Cách đây không lâu, khi Google bắt đầu triển khai nút Google +1, đã có nhiều người làm SEO cho rằng Google +1 sẽ làm ảnh hưởng kết quả tìm kiếm trên Google. Có thể không ảnh hưởng một cách trực tiếp nhưng cũng sẽ là một ảnh hưởng gián tiếp như kiểu các mạng xã hội tác động lên kết quả tìm kiếm của Google. Và cho đến hôm nay, khi Google mở thêm phần thống kê Google +1 trong Google Webmaster Tools thì điều này lại càng được khẳng định hơn.

Trong thời gian tới, có lẽ tôi sẽ theo dõi những thống kê và hoạt động của Google +1 cùng với những ảnh hưởng của nó lên kết quả tìm kiếm.