Bài 2: Google Webmaster Guidelines – Giáo trình học SEO căn bản

SEO ExpertĐây là giảng trong buổi học SEO thứ hai của khóa đào tạo SEO miễn phí tại Viet Solution. Nhằm mục đích định hướng cho các bạn học viên hạn chế được các thủ thuật SEO nên tránh và dễ dàng bị phạt bởi Google, sau bài Tổng quan về SEO/SEM cho buổi học thứ nhất, tôi cùng trợ giảng Lưu Quang Vũ đã quyết định chọn Google Webmaster Guidelines làm đề tài cho buổi học này.

Khi các bạn xem Google Webmaster Guidelines thì sẽ thấy có 3 hướng dẫn bao gồm:

 1. Design and content guidelines: Những hướng dẫn về thiết kế và xây dựng nội dung.
 2. Technical guidelines: Những hướng dẫn về các yếu tố kỹ thuật.
 3. Quality guidelines: Những hướng dẫn về chất lượng.

Sau đây là sườn bại cụ thể các bạn có thể tham khảo:

Hướng dẫn thiết kế

 • Hãy thiết kế website với hệ thống phân cấp, cấu trúc rõ ràng. Mỗi trang cần được tiếp cận bằng ít nhất một text links.
 • Cung cấp một sơ đồ website (site map) tới người dùng trong đó có những liên kết chỉ tới những phần quan trọng của website. Nếu website của bạn có lượng liên kết và số trang quá lớn, bạn có thể chia ra thành nhiều file sitemap.
 • Cố gắng sử dụng chữ thay cho hình ảnh để sử dụng cho tên, nội dung và những liên kết. Google phân tích nội dung một hình ảnh khó hơn nội dung bằng chữ. Trong một số trường hợp bạn phải dùng hình ảnh hãy dùng chữ đưa vào thuộc tính ALT của thẻ hình ảnh <img> để mô tả về hình ảnh.
 • Hãy bảo đảm rằng thẻ tiêu đề <title> và các thuộc tính ALT được mô tả tốt và chính xác.
 • Kiểm tra những liên kết bị gãy và chỉnh sửa ngôn ngữ HTML hoạt động sao cho đúng.
 • Nếu website của bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình server-side và tạo ra những nội dung động, hay còn gọi là web động. Bạn cần biết rằng Google khó phân tích những đường dẫn có chứa các ký tự đặc biệt như ? & %… hơn các trang web tĩnh. Ngoài ra, các biến chứa trong đường dẫn URL cần ngắn gọn và hạn chế với số lượng ít.
 • Kiểm tra và chắc chắn rằng website của bạn hiển thị hoàn hảo trên nhiều trình duyệt khác nhau.
 • Chú ý đến tốc độ (load times) và khả năng thực thi của website. Sử dụng công cụ để check: Page Speed, Tools.Pingdom.com…

Hướng dẫn về nội dung

 • Giữ lượng liên kết trong một trang sao cho hợp lý. Tạo ra các liên kết đến các nội dung nằm sâu trong trang web để Googlebot dễ dàng tiếp cận.
 • Tạo ra những nội dung phong phú và hữu ích cho người dùng, những nội dung này cần được mô tả chính xác và rõ ràng.
 • Hãy nghĩ đến các từ khóa mà người dùng có thể tiếp cận đến nội dung của bạn. Trong nội dung của bạn cần phải có chứa các từ khóa đó.
 • Nên sử dụng công cụ kiểm tra duplicate content (nội dung trùng lặp) trước khi đăng bài.

Hướng dẫn về chất lượng

 • Tạo ra nội dung chủ yếu là phục vụ người dùng không phải search engines.
 • Tạo ra nội dung unique, thu hút. Đừng lừa dối họ bằng việc đưa ra nội dung khác với nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm (cloaking).
 • Không sử dụng những phương pháp nhằm tăng hạng website nhanh chóng.
 • Tránh link đến những web spam, chứa nội dung cấm – “bad neighborhoods“,  tham gia link exchange. Gửi truy vấn tự động tới Google.
 • Tránh sử dụng text ẩn, link ẩn.
 • Kiểm tra và fix những liên kết lỗi trên trang (broken links). Ví dụ: lỗi 404, lỗi database,…
 • Tránh sử dụng nhiều trang, subdomains chứa nội dung trùng lặp.
 • Sử dụng robots.txt khi cần loại bỏ những liên kết, không muốn Google crawl những liên kết đó.

Đến đây là kết thúc bài đầu tiên của giáo trình, mình sẽ viết thêm phần diễn giải của giáo trình trong một bài khác.

Giảng viên: Mr. Anh Nguyễn
Trợ giảng: Mr. Vũ Lưu

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài mà mình đã viết trên blog của mình và sưu tầm từ www.vietsol.net mà mình đã gửi: Những bài cần tham khảo sau buổi học SEO thứ 2 tại Viet Solution.

Ở mỗi buổi học SEO, các học viên cần phải viết bài báo cáo về những kiến thức tiếp thu được từ buổi học. Chúng tôi sẽ xem xét các bài báo cáo và chọn lọc ra những bài tốt nhất để các bạn có thể cùng tham khảo. Dưới đây là bài báo cáo tốt nhất cho bài trên mà các bạn có thể tham khảo từ học viên Le Anh:

 1. Bài báo cáo Google Webmaster Guidelines – Phần 1.
 2. Bài báo cáo Google Webmaster Guidelines – Phần 2.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.