BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh mục: Máy chủ - Server

Cài đặt suPHP trên CentOS

Thông thường, khi bạn cài đặt PHP trên Apache và mỗi khi một request được gửi bởi browser Apache sẽ sử dụng user là apache để truy xuất file và trả về cho trình duyệt. Và như vậy giả sử như server của bạn sử dụng nhiều virtual host, thì các file trong những host này phải thiết lập quyền đọc file cho user apache thì apache mới có thể truy xuất và trả về cho trình duyệt được.

Điều này sẽ làm cho virtual host của bạn phần nào kém bảo mật bởi vì người dùng ở host này có thể đọc được file ở host khác do cùng sử dụng chung user là apache. Với suPHP bạn có thể thiết lập chỉ owner của file mới có thể đọc được file mà vẫn giúp cho Apache hoạt động bình thường.

Dưới đây sẽ là bài viết hướng dẫn bạn cách cài đặt suPHP trên CentOS. Các hệ điều hành khác chi tiết hơn thì các bạn tự tìm hiểu thêm nhé.
Xem tiếp

Khắc phục lỗi module PHP fileinfo khi cài đặt trên CentOS

Thông thường, bạn sẽ cài đặt PHP bằng một gói nào đó hoặc có các phần mềm cài đặt như Vertrigo, Xampp, Lampp, Wamp... có bao gồm cả Apache, PHP, MySQL... Sau khi cài đặt xong thì PHP cũng sẽ tự động cài đặt một số modules có sẵn.

Nhìn chung là mình không rõ lắm trên Windows thì có bị lỗi hay không do mình cũng ít khi quan tâm bởi vì thường mình chỉ ứng dụng Apache, PHP, MySQL làm localhost là chính. Thế nhưng trên Linux và đặc biệt là đối với CentOS mình thấy sau khi cài đặt PHP thường hay xuất hiện lỗi module fileinfo. Mặc dù lỗi này không ngăn cản PHP Engine được thực thi nhưng sẽ được ghi vào file log error.
Xem tiếp