Đời mộng huyễn

Tu sĩChân tâm sáng suốt nhiệm màu
Quang minh toả khắp người nào có hay
Vô thường gió thoảng mây bay
Đến đến đi đi trả vay hồng trần
Lòng người sao mãi tham sân
Vô minh che lấp cố nhân đợi chờ
Ở đời chớ có thờ ơ
Thế gian huyễn mộng chớ vơ tiền tài
Ở đời đâu biết ngày mai
Duyên vừa vội thắm đã phai nhạt màu
Trần gian lẫn lộn vàng thau
Trắng đen điên đảo khác nhau chữ tình
Nguyện thề phá bỏ vô minh
Quyết tâm học đạo đem kinh độ người
Mới vừa mang nét vui tươi
Sinh lão bệnh tử mang người ra đi
Thế rồi khi ấy còn chi
Người đi để lại sầu bi não nề
Một ngày ta tỉnh cơn mê
Vượt nghìn vạn dặm tìm về chốn xưa
Đường về sao vắng lưa thưa
Bởi người sớm nắng chiều mưa bộn bề…

Tâm thức - ăn chay và ăn mặn

  1. Vô thường gió thoảng mây bay
    Đến đến đi đi trả vay hồng trần

    Đọc xong muốn bỏ nhà đi luôn. 🙁 . Cảm thấy đời quá khổ.

    • Biết là vậy lại không vương vấn vọng tưởng, mà không vương vấn vọng tưởng lại bớt khổ, lại an nhiên, vì biết nó vốn vậy nên không cầu vọng. 🙂

  2. Bài thơ ý nghĩa đấy

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.