Google Panda 2.5 đã được cập nhật

Cách đây khoảng 2 tuần, vào ngày 24/09/2011 mình có post bài trên blog nói về sự biến động của các từ khóa trên Google và đặt nghi vấn về việc Google Panda 2.5 đã được cập nhật. Có lẽ nghi vấn đó của mình đã chính xác khi ngày 28/09/2011 chính Google đã xác nhận việc cập nhật Google Panda và theo như mình theo dõi cùng với website SearchEngineLand.com thì đây là phiên bản cập nhật Google Panda 2.5.

Ở đợt cập nhật Panda lần này so với lần trước (phiên bản Google Panda 2.4) thì khoảng cách giữa các lần cập nhật hơi lâu hơn so với trước đây. Cụ thể như sau:

  • Google Panda Update 1.0: 24/02/2011
  • Google Panda Update 2.0: 11/04/2011 (sau 7 tuần)
  • Google Panda Update 2.1: 10/05/2011 (sau 4 tuần)
  • Google Panda Update 2.2: 16/06/2011 (sau 5 tuần)
  • Google Panda Update 2.3: 23/07/2011 (sau 5 tuần)
  • Google Panda Update 2.4: 12/08/2011 (sau 3 tuần)
  • Google Panda Update 2.5: 28/09/2011 (khoảng sau 7 tuần)

Vì sau lần này Google lại cập nhật lâu hơn những lần trước đây? Có lẽ một phần vì sau lần cập nhật Google Panda 2.4 (lần chính thức cho hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới) thì mỗi lần cập nhật cần có thời gian lâu hơn do phải cập nhật từ nhiều nơi khác nhau hơn. Một phần nữa cũng có khả năng do Google Panda 2.4 phần nào đáp ứng được mong muốn của Google đối với các content farm.

Ở lần cập nhật Google Panda này mình bị xui xẻo với sự cố server nên bị rớt hạng khá nhiều. 🙁

 

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>