Google thêm What’s hot on Google+ vào Home stream

Hôm nay, tình cờ vào phần home của mình trên Google+ và kéo xuống dưới thật sâu tôi thấy có thêm phần What’s hot on Google+ chèn vào giữa? Không biết có phải Google mới cập nhật cái này hôm nay, hay ngay từ hôm nọ khi Google đã đưa vào phần What’s hot trong bài viết mà tôi đã giới thiệu trước đó ở bài Các tính năng mới được cập nhật trên Google+ ngày 28/10/2011.

Các bạn xem hình ảnh dưới đây để thấy rõ điều này:

What's hot on Google+

Phần What's hot on Google+ được chèn vào

Tôi thấy phần này khi liên tục kéo xuống dưới để xem những cập nhật của những người mà mình add vào circles. Có điều lạ trong ảnh này là tôi nhớ đã từng add circles Tom Anderson rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn hiện cái buttion đỏ để add circles nhân vật này. 🙂

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>