40 cập nhật tìm kiếm của Google cho tháng 02/2012 – Phần 3

Google G LogoĐây là phần 3 trong loạt bài 40 cập nhật tìm kiếm của Google cho tháng 02/2012. Các bạn nếu chưa xem phần 1 thì có thể xem theo liên kết bên dưới:

 1. 40 cập nhật tìm kiếm của Google cho tháng 02/2012 – Phần 1
 2. 40 cập nhật tìm kiếm của Google cho tháng 02/2012 – Phần 2

Sau đây, tôi xin phép giới thiệu các cập nhật kế tiếp của Google:

 1. Web History in 20 new countries.
 2. Improved snippets for video channels.
 3. Improvements to ranking for local search results.
 4. Improvements to English spell correction.
 5. Improvements to coverage of News Universal.
 6. Consolidation of signals for spiking topics.
 7. Better triggering for Turkish weather search feature.
 8. Visual refresh to account settings page.
 9. Panda update.
 10. Link evaluation.
 11. SafeSearch update.
 12. Spam update.
 13. Improved local results.

24. Web History in 20 new countries

With Web History, you can browse and search over your search history and webpages you’ve visited. You will also get personalized search results that are more relevant to you, based on what you’ve searched for and which sites you’ve visited in the past. In order to deliver more relevant and personalized search results, we’ve launched Web History in Malaysia, Pakistan, Philippines, Morocco, Belarus, Kazakhstan, Estonia, Kuwait, Iraq, Sri Lanka, Tunisia, Nigeria, Lebanon, Luxembourg, Bosnia and Herzegowina, Azerbaijan, Jamaica, Trinidad and Tobago, Republic of Moldova, and Ghana. Web History is turned on only for people who have a Google Account and previously enabled Web History.

Google thêm phần Web History cho 20 quốc gia mới. Với Web History bạn có thể duyệt lại và tìm những lịch sử tìm kiếm và các trang web mà bạn đã ghé thăm. Ngoài ra, bạn còn có thể cá nhân hóa kết quả tìm kiếm tương thích với bạn hơn, dựa vào những gì bạn đã tìm kiếm và các website mà bạn đã ghé thăm. Ở trên là những quốc gia mà bạn có thể thấy Google đã triển khai thêm. Phần Web History này chỉ được bật khi bạn sử dụng Google Account và kích hoạt chức năng Web History.

25. Improved snippets for video channels

Some search results are links to channels with many different videos, whether on mtv.com, Hulu or YouTube. We’ve had a feature for a while now that displays snippets for these results including direct links to the videos in the channel, and this improvement increases quality and expands coverage of these rich “decorated” snippets. We’ve also made some improvements to our backends used to generate the snippets.

Google cải tiến snippets cho các kênh video khác nhau. Google có chức năng hiển thị các snippets cho các kết quả tìm kiếm video một cách chất lượng và mở rộng cho các snippets được trang trí một cách phong phú hơn. Ngoài ra, Google còn cải tiến backends của mình để tạo ra các snippets.

26. Improvements to ranking for local search results

[launch codename “Venice”] This improvement improves the triggering of Local Universal results by relying more on the ranking of our main search results as a signal.

Ở cập nhật này, Google cải tiến việc sắp xếp thứ hạng các kết quả cục bộ theo địa phương và dựa theo việc sắp xếp thứ hạng ở kết quả tìm kiếm chính như một tín hiệu.

27. Improvements to English spell correction

[launch codename “Kamehameha”] This change improves spelling correction quality in English, especially for rare queries, by making one of our scoring functions more accurate.

Google cải tiến tăng chất lượng cho việc sửa lỗi chính tả với ngôn ngữ tiếng Anh, đặc biệt là đối với những truy vấn hiếm, bằng cách tạo ra một trong những chức năng tính điểm có tính chính xác cao hơn.

28. Improvements to coverage of News Universal

[launch codename “final destination”] We’ve fixed a bug that caused News Universal results not to appear in cases when our testing indicates they’d be very useful.

Đây có lẽ là phần cập nhật dành cho các trang tin tức. Cập nhật này nhằm mục đích sửa lỗi các kết quả tin tức không xuất hiện trong trường hợp khi Google kiểm tra nếu chúng thật sự có ích.

29. Consolidation of signals for spiking topics

[launch codename “news deserving score”, project codename “Freshness”] We use a number of signals to detect when a new topic is spiking in popularity. This change consolidates some of the signals so we can rely on signals we can compute in realtime, rather than signals that need to be processed offline. This eliminates redundancy in our systems and helps to ensure we can continue to detect spiking topics as quickly as possible.

Google sử dụng một số tín hiệu để phát hiện một chủ đề mới trở nên phổ biến một cách đột biến. Cập nhật này cải thiện một số tín hiệu đó dựa trên các tín hiệu tính toán trong thời gian thực, trước đây việc này phần lớn được xử lý một cách offline. Cập nhật này giúp cho Google có thể loại bỏ bớt những sự dư thừa trong hệ thống của mình và bảo đảm họ có thể phát hiện ra các chủ đề đang được phổ biến một cách nhanh chóng.


30. Better triggering for Turkish weather search feature

[launch codename “hava”] We’ve tuned the signals we use to decide when to present Turkish users with the weather search feature. The result is that we’re able to provide our users with the weather forecast right on the results page with more frequency and accuracy.

Ở cập nhật này, Google cải thiện việc bắt các truy vấn tìm kiếm về thời tiết cho Thụy Sỹ.

31. Visual refresh to account settings page

We completed a visual refresh of the account settings page, making the page more consistent with the rest of our constantly evolving design.

Đây là một thay đổi về giao diện cho trang cấu hình tài khoản của Google để thống nhất hơn với các giao diện cho sản phẩm khác của Google.

32. Panda update

This launch refreshes data in the Panda system, making it more accurate and more sensitive to recent changes on the web.

Cập nhật dữ liệu cho hệ thống Google Panda, làm cho các dữ liệu này chính xác và nhạy cảm hơn với những thay đổi trên web. Xem thêm: Google cập nhật Google Panda 3.3 27/02/2012.

33. Link evaluation

We often use characteristics of links to help us figure out the topic of a linked page. We have changed the way in which we evaluate links; in particular, we are turning off a method of link analysis that we used for several years. We often rearchitect or turn off parts of our scoring in order to keep our system maintainable, clean and understandable.

Cập nhật việc đánh giá chất lượng liên kết. Như thông báo trên, Google sử dụng nhiều tính chất của liên kết để tìm ra chủ đề của trang được liên kết đến. Google thay đổi cách để đánh giá chất lượng links. Trong đó, Google cũng bỏ đi một phương pháp phân tích liên kết đã được ứng dụng từ vài năm trước. Theo tham khảo của tôi thì các chuyên gia đang thảo luận về vấn đề này để biết được phương pháp mà Google bỏ đi là gì. Tôi sẽ theo dõi vấn đề này và sẽ có cập nhật sau.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì Google nên bỏ các yếu tố sau:

 1. Anchor Text: Google có thể biết được chủ đề một trang và phân tích chủ đề một trang là điều không khó. Do đó không cần thiết phải dùng Anchor Text để xác định điều này. Ngoài ra, các bạn cũng thấy rằng việc liên kết với những Anchor Text đa phần là được tạo ra bởi những người làm SEO hơn là những người không biết SEO. Cách mà người dùng bình thường chia sẽ một liên kết hữu ích thường chỉ là copy và paste đường dẫn.
 2. Và tương tự như vậy đối với thuộc tính title trong thẻ A (thẻ Anchor).
 3. Thuộc tính target: Bởi vì theo tôi thuộc tính này chẳng có ý nghĩa gì mấy trong việc đánh giá chất lượng một liên kết.

Ngoài ra, còn có một khả năng nữa chính là thuộc tính nofollow. Tuy nhiên theo tôi thì việc Google bỏ nofollow khả năng rất thấp vì tránh tình trạng website bị SPAM và link đến web bị blacklist làm ảnh hưởng tới độ uy tín của website.

Mặt khác, khi xem các thảo luận về vấn đề này, có vẻ các chuyên gia đang xoáy sâu vào cụm từ “that we used for serveral years” (đã được Google sử dụng một vài năm). Cũng chính vì yếu tố này mà khả năng có thể là thuộc tính nofollow. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Google cố tình đánh lạc hướng việc suy đoán của mọi người.

34. SafeSearch update

We have updated how we deal with adult content, making it more accurate and robust. Now, irrelevant adult content is less likely to show up for many queries.

Google cập nhật các tính năng cho SafeSearch, dành để lọc và loại bỏ những nội dung dành cho người lớn một cách chính xác và mạnh mẽ hơn. Do đó, những nội dung người lớn không tương thích sẽ ít xuất hiện đối với nhiều truy vấn.

35. Spam update

In the process of investigating some potential spam, we found and fixed some weaknesses in our spam protections.

Google cập nhật quá trình xử lý việc điều tra những hành vi spam tiềm ẩn, họ đã tìm ra được và khắc phục những yếu kém trong hệ thống chống spam.

36. Improved local results

We launched a new system to find results from a user’s city more reliably. Now we’re better able to detect when both queries and documents are local to the user.

Google triển khai thêm hệ thống mới để mang đến những kết quả trả về phù hợp với từng khu vực, địa phương tốt hơn.

 1. Đặt gạch, tối về đọc tiếp, tks!

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.