BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Các từ khóa thiết kế web(site) biến mất khỏi Google Suggestion

Nếu tôi nhớ không nhầm hay không rõ là trước giờ vẫn thế, thì trước đây khi bạn lên Google và gõ từ khóa thiết kế w hay thiết kế we, hay tương tự với từ khóa không dấu thì sẽ thấy xuất hiện một dãy từ khóa gợi ý (Google Suggestion) như thiết kế web, thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp... và tương tự với từ không dấu. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi để ý là từ thiết kế web và thiết kế website (lẫn không dấu) không còn xuất hiện trên Google Suggestion nữa. Điều này có lẽ là do ảnh hưởng bởi những người làm SEO.

Thông thường, những từ khóa được đưa vào và xuất hiện trên Google Suggestion là những từ khóa được tìm kiếm nhiều và có liên quan đến nhóm từ khóa mà người dùng đang gõ. Nếu bạn thường hay tìm kiếm trên Google chắc cũng để ý vấn đề này. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì ngoài việc đánh giá trên tiêu chí lượng tìm kiếm nhiều ra thì Google còn đánh giá dựa vào tỉ lệ click đối với lượng tìm kiếm. Chắc có lẽ là do những người làm SEO tìm kiếm còn nhiều hơn những người có nhu cầu thật sự dẫn đến tỉ lệ click quá thấp. Vì vậy, Google đã loại bỏ những từ khóa này khỏi Suggestion.

Ngoài ra, còn có khả năng nữa là giả sử người dùng gõ thiết kế w hay thiết kế we thì Google sẽ hiển thị cả hai từ thiết kế web và thiết kế website (hai từ cùng nghĩa trong tiếng Việt)? Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến cho từ khóa này bị loại bỏ. Và tôi nghĩ rằng tình huống tương tự cũng có khả năng xuất hiện với một số từ khóa nào đó. :)